تاریخ خبر: ١٥:٥١ - يکشنبه ٢٧ شهريور ١٤٠١
کسب گواهینامه دانش‌بنیان نوپا نوع 3

کسب گواهینامه دانش‌بنیان نوپا نوع 3 (مستعد دانش بنیان) توسط شرکت کیمیا دارو افلاک

شرکت کیمیا دارو افلاک موفق به کسب گواهینامه دانش‌بنیان نوپا نوع 3 (مستعد دانش بنیان) شد. متن کامل