شنبه ١٤ آبان ١٤٠١ :: ٠٨:١٣

فراخوان اعطای گرنت رشد و پذیرش شرکتهای فعال در حوزه ICT

فراخوان اعطای گرنت رشد و پذیرش شرکتهای فعال در حوزه ICT

فراخوان گرنت رشد

 

با عنایت به سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص گسترش شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال (تاد)، تحقق فرمان مقام معظّم رهبری در سال تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین و در راستای کمک به ایجاد شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و نیز توجه به نقش شبکه در توسعه کارآفرینی دانایی‌محور، پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر دارد با اعطای پنجاه گرنت رشد در هشت استان برگزیده از جمله پارک علم و فناوری استان لرستان، نسبت به حمایت از "طرح‌های ایجاد و یا ارتقاء فناوری محصول" تعریف شده در شرکت‌های نوپای (رشدی) در حوزه‌ICT  " که در مراکز عضو شبکه تاد مستقر هستند در قالب اعطای گرنت رشد به شرح ذیل، اقدام نماید

 (1 اعتبار تحقیقاتی فوق به واحدهای پذیرفته شده در پارک‌ها و مراکز رشد همکار شبکه تاد تعلق می‌گیرد. واحد‌های فناور مذکور می‌بایست در قالب شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده و یا در شرف ثبت باشند.

(2  واحد فناور می‌بایست در زمان دریافت اعتبار تحقیقاتی در پارک و یا مرکز رشد مربوطه به طور کامل مستقر باشند.

 (3 پیشنهاد واحد فناور متقاضی می‌بایست دارای شرایط زیر باشد:

 1-3 دستیابی به محصول و یا خدمت دارای بازار متعین

 2-3 امکان‌پذیری فنی دستیابی به محصول یا خدمت پیشنهادی

 3-3 داشتن تیم نیروی انسانی متخصص مناسب برای اجرای پروژه و دستیابی به محصول

جهت کسب اطلاعات بیشتر، دانلود کاربرگ های مورد نیاز و ثبت نام به لینک زیر مراجعه و یا شماره های قید گردیده تماس حاصل فرمایید.

https://ict-park.ir/fa/page/135

 

شماره تماس: 06633402540   داخلی 106 و 120

02634916570   داخلی 321