يکشنبه ١٥ بهمن ١٣٩٦ :: ١٠:٢٨

استارت آپ E-LEARNING در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

اولین استارت آپ E-LEARNING در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار میشود.

استارت آپ E-LEARNING در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

اولین استارتاپ ویکند یادگیری الکترونیکی و محتوای الکترونیکی به همت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران  برگزار میشود.

استارت آپ   E-LEARNING با هدف تبدیل ایده به کسب و کار از طریق مشاوره و مربیگری از 9 اسفندماه تا 11 اسفندماه 96 در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شروع به کار خواهد کرد.

مخاطبان این استارت آپ صاحبان ایده در حوزه آموزش و محتوی الکترونیک هستند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایند:

https://stp.ut.ac.ir/news1102