چهارشنبه ٥ ارديبهشت ١٣٩٧ :: ٠٩:٠٧

کارگاه آموزشی معرفی فرصت های کسب و کار های نوین در حوزه امنیت اطلاعات

کارگاه آموزشی معرفی فرصت های کسب و کار های نوین در حوزه امنیت اطلاعات