سه شنبه ٢٢ خرداد ١٣٩٧ :: ١١:٥٤

کارگاه آموزشی اصول و روشهای شبکه سازی کسب و کار و ارزیابی شرکت های دانش بنیان

 کارگاه آموزشی اصول و روشهای شبکه سازی کسب و کار و ارزیابی شرکت های دانش بنیان

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان، کارگاه آموزشی یک روزه اصول و روشهای شبکه سازی کسب و کار و اصول اولیه راه اندازی کسب و کار روز دوشنبه مورخ 97/03/21 در محل سالن جلسات دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان در دو نوبت صبح و عصر برگزار گردید. این کارگاه آموزشی توسط دکتر مصطفی کریمیان اقبال، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس منطقه ای غرب آسیا و شمال آفریقا در انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری به منظور آشنایی مدیران، کارشناسان واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان با محوریت: اهمیت و روش های شبکه سازی، آشنائی با چرخه عمر شرکت ها، ارزیابی شرکتها با توجه به مرحله رشد و روش های شناسایی منابع اصلی تامین سرمایه برگزار گردید.