شنبه ١١ خرداد ١٣٩٨ :: ١٢:٢٠

حضور کارکنان پارک علم و فناوری لرستان در راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس

حضور کارکنان پارک علم و فناوری لرستان در راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس