دوشنبه ٣ تير ١٣٩٨ :: ١٣:١٨

نشست دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه لرستان با ریاست و معاونت پارک

نشست دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه لرستان با ریاست و معاونت پارک

نشست دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه لرستان با ریاست و معاونت پشتیبانی و فناوری پارک علم وفناوری

در سالن جلسات پارک علم وفناوری لرستان