چهارشنبه ٢٦ تير ١٣٩٨ :: ١٤:٥٢

تفاهم نامه همکاری صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و پارک لرستان

تفاهم نامه همکاری صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و پارک لرستان

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و پارک علم و فناوری لرستان در راستای سیاست های کلی علم وفناوری و رونق تولید در جهت تقویت اقتصاد دانش بنیان