چهارشنبه ١٦ مرداد ١٣٩٨ :: ١١:٢٠

برگزاری سومین جلسه هیات مدیره صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری نوآوران افلاک

برگزاری سومین جلسه هیات مدیره صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری نوآوران افلاک