سه شنبه ٥ شهريور ١٣٩٨ :: ١٤:٥٤

جلسه نمایندگان صندوق نوآوری و شکوفایی کشور با صندوق پژوهش و فناوری نوآوران افلاک

جلسه نمایندگان صندوق نوآوری و شکوفایی کشور با صندوق پژوهش و فناوری نوآوران افلاک

برگزاری جلسه مشترک فی مابین نمایندگان صندوق نوآوری و شکوفایی کشور با صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری نوآوران افلاک