شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨ :: ١٢:٠٨

برگزاری اولین جلسه مستقل کمیسیون دائمی پارک علم و فناوری لرستان

برگزاری اولین جلسه مستقل کمیسیون دائمی پارک علم و فناوری لرستان