يکشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٨ :: ١٥:٠١

کسب عنوان تعاونی برتر توسط شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان دلفان

کسب عنوان تعاونی برتر توسط شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان دلفان

 

کسب عنوان تعاونی برتر توسط شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان دلفان از شرکت های مستقر در مرکز رشد شهرستان دلفان در چهاردهمین جشنواره تعاونی های برتر استان