شنبه ٤ آبان ١٣٩٨ :: ١٥:٣٤

جلسه مشترک و بازدید مدیر و کارکنان مرکز استعداد‌های درخشان آموزش و پرورش از پارک

جلسه مشترک و بازدید مدیر و کارکنان مرکز استعداد‌های درخشان آموزش و پرورش از پارک