چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨ :: ١٢:٤٤

برگزاری جلسه بازنگری آئین نامه های پارک علم وفناوری لرستان با حضور کارکنان پارک

برگزاری جلسه بازنگری آئین نامه های پارک علم وفناوری لرستان با حضور کارکنان پارک