يکشنبه ١٠ آذر ١٣٩٨ :: ١٠:٣٦

کارگاه آموزشی آشنایی با فرایند ارزیابی و برنامه های حمایتی از شرکتهای دانش بنیان

کارگاه آموزشی آشنایی با فرایند ارزیابی و برنامه های حمایتی از شرکتهای دانش بنیان

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با فرایند ارزیابی و برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان توسط خانم مهندس زینب پور طهماسبی  سر­ارزیاب تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان مورد تائید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری