شنبه ٧ تير ١٣٩٩ :: ١٢:٠٠

مناقصه یک مرحله ای عمرانی تجدید شده ساختمان فناوری پارک لرستان

مناقصه یک مرحله ای عمرانی تجدید شده ساختمان فناوری پارک لرستان

 

آگهی مناقصه شماره3-99

(یک مرحله ای  ، تجدید مناقصه)

 

پارک علم و فناوری لرستان  در نظر دارد جهت تکمیل ساختمان فناوری پارک علم و فناوری لرستان (معماری و تاسیسات طبقات منفی یک و همکف) از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای واجد شرایط که صلاحیت و تجربه کافی در این زمینه دارند واگذار نماید.

 

 1_ موضوع مناقصه:  تکمیل ساختمان فناوری پارک علم و فناوری لرستان (معماری و تاسیسات طبقات منفی یک و همکف)

2- واجد شرایط کلیه پیمانکاران که دارای تاییدیه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در رشته ابنیه پایه5  یا بالاتر و رشته تاسیسات  پایه5  یا بالاتر

 

3-محل اعتبار پروژه : اعتبارات عمرانی -اسناد خزانه اسلامی( مبلغ اعلامی توسط مناقصه گران  باید با احتساب حفظ قدرت خرید باشد)

4_ تضمين شركت در مناقصه: بـه صـورت ضمانتنامه بانکی بـه مبلـغ 2,343,850,881ریال (دومیلیارد سیصدو چهل و سه میلیون و هشتصدو پنجاه هزار و هشتصدو هشتاد و یک ریال). 

5_ مهلت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه اینترنتی: از روز شنبه مورخ 99/04/07، تا روز چهارشنبه  مورخ 99/04/11.

6_ دریافت اسناد مناقصه: متقاضيان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصـه به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

7_ مهلت بارگذاری اسناد تکمیل شده مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت: از روز پنجشنبه مورخ 99/04/12، تا روز  دوشنبه مورخ 99/04/23

8_ زمان برگزاری جلسه كميسیون مناقصه: ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 99/04/24

9- آدرس مناقصه‌گزار:لرستان،خرم آباد،کیلومترپنج جاده خرم آباد-تهران،پردیس دانشگاهی کمالوند،

ورودی دانشگاه،معبرآخر،پارک علم وفناوری لرستان

شماره تلفن: 33402518 066  دبيرخانه كميسيون معاملات پارک علم و فناوری لرستان.

محل برگزاری مناقصه : اتاق جلسات حوزه ریاست پارک علم وفناوری لرستان.

ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه موجود است.

_ هزینه نشر آگهی برعهده برنده مناقصه است.

ضمناً توجه به موارد زیر الزامی است:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران

در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

مرکزتماس: 02141934

دفتر ثبت‌نام: 02185193768 و 88969737021  

شماره مناقصه: 3-99

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE FA