سه شنبه ٤ شهريور ١٣٩٩ :: ١٢:٥٨

برگزاری جلسه با تعدادی از دبیران هسته های علمی بسیج دانشجویی استان

برگزاری جلسه با تعدادی از دبیران هسته های علمی بسیج دانشجویی استان

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان: برخی از دبیران هسته های بسیج علمی دانشجویی استان با رئیس و معاونت فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری  در محل سالن جلسات پارک تشکیل جلسه دادند.

در این جلسه دکتر شاکرمی توضیحاتی در خصوص خدمات پارک و مراکز رشد وابسته ارائه نمودند. رئیس پارک علم و فناوری افزود: یک کارگاه آموزشی به منظور آشنایی با نحوه جذب و پذیرش وایده پردازی توسط کارشناسان پارک برای دانشجویان بویژه دانشجویان بسیجی برگزار می نمائیم، که دانشجویان بسیجی بعنوان سفیران حوزه فناوری به فرهنگ سازی در این خصوص اقدام نمایند و افراد دارای ایده و خلاق را به پارک علم و فناوری معرفی نمایند.