سه شنبه ١١ شهريور ١٣٩٩ :: ٠٩:٣٨

بازدید معاونت پارک از شتابدهنده تیک مستقر در پارک علم و فناوری کرمانشاه

بازدید معاونت پارک از شتابدهنده تیک مستقر در پارک علم و فناوری کرمانشاه

جناب آقای مهندس امین حسنوند معاونت پارک علم و فناوری لرستان و سرکار خانم حدیث کوشکی مدیر موسسات پارک از شتابدهنده تیک مستقر در پارک علم و فناوری کرمانشاه بازدید نمودند.