چهارشنبه ١٥ بهمن ١٣٩٩ :: ١٤:٣٢

وبینار آموزشی منتورینگ و کوچینگ - دکتر کریمیان اقبال

وبینار آموزشی منتورینگ و کوچینگ - دکتر کریمیان اقبال