سه شنبه ٢٩ خرداد ١٤٠٣ :: ١٥:٢٨

برگزاری کارگاه آموزشی هدفگذاری و تدوین برنامه کاری در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

کارگاه آموزشی هدفگذاری و تدوین برنامه کاری در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی هدفگذاری و تدوین برنامه کاری در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان به نقل از مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد، روز سه شنبه (29 خردادماه) کارگاه آموزشی هدفگذاری و تدوین برنامه کاری با حضور فناوران مرکز رشد بروجرد توسط کلینیک کسب و کار زاگرس برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی، فناوران با موضوعات هدفگذاری در رشد کسب و کار، روش صحیح هدفگذاری، لزوم تدوین برنامه کاری سه ساله و هدفگذاری در پنج محور علمی و فنی، اقتصادی، سازمانی، بازاریابی و فروش و حقوقی و مجوزات آشنا شدند.