سه شنبه ١٣ دی ١٤٠١ :: ٠٩:١٤

فراخوان اعطای تسهیلات به طرح‌های ساخت بار اول در صنعت برق و اصلاح الگوی مصرف انرژی

در راستای اجرایی‌سازی ماده 8 آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان، فناور و اشتغال‌آفرین در صنعت آب و برق، طرح های ساخت بار اول در صنعت برق و اصلاح الگوی مصرف انرژی از طریق اعطای تسهیلات مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

فراخوان اعطای تسهیلات به طرح‌های ساخت بار اول در صنعت برق و اصلاح الگوی مصرف انرژی

در راستای اجرایی‌سازی ماده 8 آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان، فناور و اشتغال‌آفرین در صنعت آب و برق و به منظور تخصیص بهینه تسهیلات خطرپذیر موضوع بخشی از بند(ط) تبصره(15) قانون بودجه کل کشور در سال 1401، طرح‎های ساخت بار اول در صنعت برق و اصلاح الگوی مصرف انرژی از طریق اعطای تسهیلات مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

در همین راستا شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت برق، شرکت دانش‌بنیان و غیردانش‌بنیان فعال در حوزه انرژی، جهت ساخت بار اول محصولات کلیدی، گلوگاهی و پرکاربرد در صنعت برق و اصلاح الگوی مصرف انرژی و با ارائه خدمات مرتبط که نمونه مشابه داخلی ندارند، می‌توانند درخواست خود را حداکثر تا پایان سال 1401 در سامانه دریافت طرح‌ها به نشانی T15.isti.ir ثبت نمایند.

لازم به ذکر است طرح‌ها براساس زمان دریافت، در اولویت بررسی و تخصیص تسهیلات قرار می‌گیرند.