شنبه ١٧ دی ١٤٠١ :: ٠٨:٤٤

حمایت بنیاد حامیان علم و فناوری ایران از ایده های دانشجویان

نیاد حامیان علم و فناوری ایران از ایده‌های نوآورانه، فناورانه و کارآفرینانه دانشجویان صاحب ایده حمایت می کند.

حمایت بنیاد حامیان علم و فناوری ایران از ایده های دانشجویان

بنیاد حامیان علم و فناوری ایران در راستای اهداف خود و به منظور کمک به توسعه زیست بوم فناوری با رویکرد حل مشکلات آب، انرژی و محیط زیست کشور، با کمک خیرین و واقفین حوزه علم و فناوری از ایده‌های نوآورانه، فناورانه و کارآفرینانه دانشجویان صاحب ایده در چارچوب دستورالعمل پیوست شده حمایت می کند.

لازم به ذکر است این دستورالعمل 8 ماده ای در تاریخ 1401/08/18 به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب قابل اجرا است.

 دانلود فايل : بنیاد.pdf ( 551KB )