شنبه ١٢ خرداد ١٤٠٣ :: ١٠:٠٣

دوره آموزشی طراحی و نگارش امکانسنجی (FS) و طرح تجاری (BP)

دوره آموزشی طراحی و نگارش امکانسنجی (FS) و طرح تجاری (BP)

دفتر توسعه زیرساخت های زیست بوم نوآوری در نظر دارد با همکاری پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه آزاد اسلامی یزد، در راستای توانمندسازی مدیران شرکتهای دانشبنیان و فناور، دوره آموزشی " طراحی و نگارش امکانسنجی (FS) و طرح تجاری (BP) " برگزار نماید.
شایان ذکر است، اطلاعات مرتبط با کارگاه مذکور مطابق پوستر پیوست بوده و جهت ثبت نام و کسب اطلاعات تکمیلی به وب سایت https://meshkat.iau.ir/courses/10594  مراجعه شود.

زمان برگزاری کارگاه: پنج شنبه مورخ 1403/03/24

نحوه برگزاری: مجازی و حضوری

مکان برگزاری: پارک علم و فناوری یزد، سالن بوعلی سینا- مدرس: آقای دکتر محسن صیقلی

شرایط پرداخت: حمایت 70 درصدی معاونت علمی و فناوری و پارک علم و فناوری یزد