چهارشنبه ١١ بهمن ١٣٩٦ :: ٢٢:١١

نمایشگاه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی آلماتی قزافستان

نمایشگاه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی آلماتی قزافستان