شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩ :: ١٣:١٦

کسر خدمت مقدس سربازی از نخبگان علمی با واگذاری پروژهای تحقیقاتی

کسر خدمت مقدس سربازی از نخبگان علمی با واگذاری پروژهای تحقیقاتی

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند مرکز مطالعات و تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان لرستان در نظر دارد در راستای پشتیبانی علمی از ماموریت های پلیسی و حمایت از نخبگان علمی که دارای مدارک کارشناسی ارشد یا دکتری بوده بر اساس رشته تحصیلی نسبت به واگذاری پروژهای تحقیقاتی با اعطای کسر خدمت اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس: خرم آباد- میدان پلیس(ژندارمری) خیابان تربیت- روبروی ورزشگاه تختی- مرکز تحقیقات و مطالعات کاربردی فرماندهی انتظامی لرستان مراجعه و یا با تلفن 06621821237 تماس حاصل فرمایند.