دوشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٩ :: ١٤:١٦

وبینار هوش مصنوعی (از فناوری تا خلاقیت) - مرکز رشد بروجرد

وبینار هوش مصنوعی (از فناوری تا خلاقیت) - مرکز رشد بروجرد