يکشنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٩ :: ١٠:٢١

وبینار آموزشی یادگیری ماشین در خدمت علوم پزشکی - مرکز رشد الیگودرز

وبینار آموزشی یادگیری ماشین در خدمت علوم پزشکی - مرکز رشد الیگودرز