دوشنبه ٤ اسفند ١٣٩٩ :: ١٢:٥٩

وبینار آموزشی استفاده از یادگیری عمیق در بازارهای مالی - مرکز رشد الیگودرز

وبینار آموزشی استفاده از یادگیری عمیق در بازارهای مالی - مرکز رشد الیگودرز