شرح وظایف:

  • انجام امور مربوط به جذب و پذیرش موسسات و شرکت­ های فناور متقاضی استقرار در پارک شامل:
  • بررسی و ارزیابی تقاضاهای واصله متقاضیان استقرار در پارک و متقاضیان واگذاری اراضی پارک
  • برگزاری جلسات شورای فناوری به منظور تصویب نهایی تقاضاهای واصله
  • انجام امور مربوط به استقرار شرکت ­های پذیرفته شده در پارک و انعقاد قراردادهای استقرار آنان
  • ارزيابي دورهاي شرکت‌های مستقر مطابق با آیین نامه ارزیابی واحدهای فناوری و ارائه نتايج به مستقر شدگان
  • برگزاری جلسات شورای پارک به منظور بررسی و تصویب موضوعات کلان پارک
  • برنامه ریزی جهت ارتقاء مبادلات علمی و صنعتی شرکت­ ها و موسسات فناور مستقر در پارک
  • برقراری ارتباط و پیگیری نظام مند امور مربوط به واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) صنایع
  • حمایت از فرآیند تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی و چرخه دانش تا تولید ثروت