آدرس: لرستان، خرم آباد، خیابان 60 متری، افلاک نهم، پارک علم و فناوری استان لرستان

  كد پستي: 6817834159

تلفن: 33231955-066 فكس: 33221978-066

  ایمیل: info@Lstp.ir


Google Maps