لوگوی شرکت<#f:2722/>
نام شرکتتصمیم پردازان رهام
ایدهطراحی نرم افزار اتوماسیون آموزشی دانشگاهها و مراکز آموزشی تحت اندروید جهت انجام بهینه امور آموزشی در دانشگاهها
محل استقرارمرکز رشد دورود
اطلاعات استقرار<#f:2723/>
نام مدیر عاملوحید چگنی
تصویر مدیرعامل<#f:1345/>
اطلاعات ثبتیشماره ثبت: 2642
سال تأسیس: 1397/07/10
شناسه ملی:
تاریخ ثبت:
وب سایت:
موبایل: 9166622338
پست الکترونیک: vahidchegeni2018@yahoo.com
آدرس: دورود چال ازادگان فرعی لادن طبقه همکف
افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول<#f:1348/>
توضیحات<#f:1349/>