لوگوی شرکت<#f:2722/>
نام شرکتگهرزیست فناور
ایدهتولید غذای زنده آبزیان
محل استقرارمرکز رشد دورود
اطلاعات استقرار<#f:2723/>
نام مدیر عاملروح اله حبیبی فرد
تصویر مدیرعامل<#f:1345/>
اطلاعات ثبتیشماره ثبت: 2621
سال تأسیس: 1397
شناسه ملی: 14007641850
تاریخ ثبت: 20/03/97
وب سایت:
تلفن:
موبایل: 9012636909
پست الکترونیک: roshanaaflak1362@gmail.com
آدرس: دورود شهرک سینا خیابان 20متری طبقه همکف
افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول<#f:1348/>
توضیحات<#f:1349/>