لوگوی شرکت<#f:2722/>
نام شرکتپارس بتن گهر
ایدهتولید سیمان پوزولانی
محل استقرارمرکز رشد دورود
اطلاعات استقرار<#f:2723/>
نام مدیر عاملاحمد یاراحمدی
تصویر مدیرعامل<#f:1345/>
اطلاعات ثبتیشماره ثبت: 1448
سال تأسیس: 1386
شناسه ملی: 10740049254
تاریخ ثبت: 21/11/86
وب سایت:
تلفن:
شماره موبایل مدیرعامل شرکت: 9163650223
پست الکترونیک: yahuu-121@yahoo.com
آدرس: دورود انتهای میدان امام نرسیده به کارخانه سیمان
افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول<#f:1348/>
توضیحات<#f:1349/>