لوگوی شرکت<#f:2722/>
نام شرکتتوسعه دهندگان سیستم ابتکار
ایدهتولید نرم افزارهای آموزشی تخصصی
محل استقرارمرکز رشد دورود
اطلاعات استقرار<#f:2723/>
نام مدیر عاملاحسان فرشید فر
تصویر مدیرعامل<#f:1345/>
اطلاعات ثبتیشماره ثبت: 27992
سال تأسیس: 1385
شناسه ملی: 10260486994
تاریخ ثبت: 12/06/85
وب سایت:
تلفن:
شماره موبایل مدیرعامل شرکت: 9383262524
پست الکترونیک: info@iranelearn.com
آدرس: خیابان شمس آبادی برج عالم آرا طیقه 5 واحد502
افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول<#f:1348/>
توضیحات<#f:1349/>