لوگوی شرکت<#f:2722/>
نام شرکتسپهر اختران تابان
ایدهطراحی مبدل امواج رادیویی به فتوولتاییک
محل استقرارمرکز رشد دورود
اطلاعات استقرار<#f:2723/>
نام مدیر عاملمحسن سعیدی فر
تصویر مدیرعامل<#f:1345/>
اطلاعات ثبتیشماره ثبت: 537
سال تأسیس: 1380
شناسه ملی:
تاریخ ثبت:
وب سایت:
تلفن:
شماره موبایل مدیرعامل شرکت: 9166996007
پست الکترونیک: samo1357@yahoo.com
آدرس: دورود بلوار 60متری روبروی بانک رفاه
افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول<#f:1348/>
توضیحات<#f:1349/>