لوگوی شرکت<#f:2722/>
نام شرکتمهندسی جوش مجد
ایدهطراحی جاذب انرژی مخروطی دارای حفره دایروی
محل استقرارمرکز رشد دورود
اطلاعات استقرار<#f:2723/>
نام مدیر عاملحمید پیامنی
تصویر مدیرعامل<#f:1345/>
اطلاعات ثبتیشماره ثبت: 552
سال تأسیس: 1380
شناسه ملی:
تاریخ ثبت:
وب سایت:
تلفن:
شماره موبایل مدیرعامل شرکت: 9166654123
پست الکترونیک:
hamid- payamani@gmail.com
آدرس: دورود فاز یک الغدیر کوچه گلچین اول
افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول<#f:1348/>
توضیحات<#f:1349/>