لوگوی شرکت<#f:2722/>
نام شرکتمغناطیس پژوهان پارس
ایدهطراحی موتور تک سیلندر الکتریکی
محل استقرارمرکز رشد دورود
اطلاعات استقرار<#f:2723/>
نام مدیر عاملسهراب بادفر
تصویر مدیرعامل<#f:1345/>
اطلاعات ثبتیشماره ثبت: 2640
سال تأسیس: 1397
شناسه ملی:
تاریخ ثبت:
وب سایت:
تلفن:
شماره موبایل مدیرعامل شرکت: 9394056444
پست الکترونیک: engineer.mechatronic@yahoo.com
آدرس: دورود مهران غربی کوچه گلشن 3
افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول<#f:1348/>
توضیحات<#f:1349/>