لوگوی شرکت<#f:2722/>
نام شرکتگهر نانو سازان
ایدهتولید نانو پودرهای فلزی و غیر فلزی
محل استقرارمرکز رشد دورود
اطلاعات استقرار<#f:2723/>
نام مدیر عاملاکبر سالاروند
تصویر مدیرعامل<#f:1345/>
اطلاعات ثبتیشماره ثبت: 2517
سال تأسیس: 1395
شناسه ملی: 14006299728
تاریخ ثبت: 15/08/95
وب سایت:
تلفن:
شماره موبایل مدیرعامل شرکت: 9166992753
پست الکترونیک: ak-salarvand@yahoo.com
آدرس: الغدیر فاز یک کوچه بهار16
افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول<#f:1348/>
توضیحات<#f:1349/>