لوگوی شرکت<#f:2722/>
نام شرکتاختر سپهر تابان
ایدهپریز ایمن با قابلیت کنترل جریان الکتریکی
محل استقرارمرکز رشد دورود
اطلاعات استقرار<#f:2723/>
نام مدیر عاملحمید رحیمی
تصویر مدیرعامل<#f:1345/>
اطلاعات ثبتیشماره ثبت: 2512
سال تأسیس: 1395
شناسه ملی: 14006278601
تاریخ ثبت: 06/08/95
وب سایت:
تلفن:
شماره موبایل مدیرعامل شرکت: 9166656791
پست الکترونیک: rahimihamid1349@gmail.com
آدرس: دورود خیابان شریعتی پایین تر از بانک تجارت
افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول<#f:1348/>
توضیحات<#f:1349/>