لوگوی شرکت<#f:2722/>
نام شرکتمهندسی و مکانیک خاک دورود
ایدهطراحی سازه پیش ساخته ضد زلزله
محل استقرارمرکز رشد دورود
اطلاعات استقرار<#f:2723/>
نام مدیر عاملاحمد دالوند
تصویر مدیرعامل<#f:1345/>
اطلاعات ثبتیشماره ثبت: 1835
سال تأسیس: 1389
شناسه ملی: 10980060110
تاریخ ثبت: 14/10/89
وب سایت:
تلفن:
شماره موبایل مدیرعامل شرکت: 9168650500
پست الکترونیک:
ahmad-dalvand94@yahoo.com
آدرس: دورود 16 متری اداره پست سرو11
افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول<#f:1348/>
توضیحات<#f:1349/>