لوگوی شرکت<#f:2722/>
نام شرکتمیرسالار بنا
ایدهتولید بتن بدون سیمان
محل استقرارمرکز رشد دورود
اطلاعات استقرار<#f:2723/>
نام مدیر عاملاحسان میر نژاد
تصویر مدیرعامل<#f:1345/>
اطلاعات ثبتیشماره ثبت: 421059
سال تأسیس: 1390
شناسه ملی: 10320725034
تاریخ ثبت: 10/11/90
وب سایت:
تلفن:
شماره موبایل مدیرعامل شرکت: 9166991770
پست الکترونیک: em-civile@yahoo.com
آدرس: خیابان دماوند چهار راه خاقانی خ جوادی بن بست کبیر پلاک 2
افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول<#f:1348/>
توضیحات<#f:1349/>