لوگوی شرکت<#f:2722/>
نام شرکتپدیده نانو فناوری
ایده نانو فیلترهای هفت مرحله ای تصفیه سیالات
محل استقرارمرکز رشد بروجرد
اطلاعات استقرار<#f:2723/>
نام مدیر عاملرضا رسولیان
تصویر مدیرعامل
اطلاعات ثبتی

شناسه ملی شرکت: 14008522905

شماره ثبت: 3873

تاریخ ثبت:1398

تلفن:9379196077

وبلاگ:

پست الکترونیک: reza_rasulian@yahoo.com

افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول
توضیحات<#f:1349/>