لوگوی شرکت<#f:2722/>
نام شرکتشرکت خدماتی توسعه و تجارت فرادیس بروجرد
ایدهخدماتی در زمینه تجارت
محل استقرارمرکز رشد بروجرد
اطلاعات استقرار<#f:2723/>
نام مدیر عاملفتانه یار احمدی
تصویر مدیرعامل
اطلاعات ثبتی

 

شناسه ملی شرکت:10980217248

شماره ثبت:2731

تاریخ ثبت:1390

تلفن:

وبلاگ:

پست الکترونیک: dryarahmadi.fa@gmail.com

افتخارات

 

  • مسئول اتاق بازرگانی شهرستان بروجرد
  • هیئت علمی دانشگاه ملایر همدان

 

عکس محصول<#f:1348/>
توضیحات<#f:1349/>