لوگوی شرکت<#f:2722/>
نام شرکتفراسوی راهبردهای نوین امروز
ایدهسامانه یک پارچه سازی بیمه محلی با قابلیت محاسبه و مقایسه قیمت ها و تحویل فوری بیمه نامه
محل استقرارمرکز رشد بروجرد
اطلاعات استقرار<#f:2723/>
نام مدیر عاملحسین فرنیا
تصویر مدیرعامل
اطلاعات ثبتی

 

شناسه ملی شرکت:14008068755

شماره ثبت:3808

تاریخ ثبت1397

تلفن: 9160505096

وبلاگ:

پست الکترونیک: farnya.h@gmail.com

افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول
توضیحات

سامانه یکبارچه سازی وهوشمندسازی نمایندگی های بیمه درشهرهای مختلف برای فروش آنلاین بیمه نامه با امکان تحویل فوری و محاسبه و مقایسه قیمت ها به صورت آنلاین