لوگوی شرکت<#f:2722/>
نام شرکتخوان زرین دلفان
ایدهفرآوری نخوذ ممتاز
محل استقرارمرکز رشد دلفان
اطلاعات استقرار<#f:2723/>
نام مدیر عاملرضا خسروی
تصویر مدیرعامل<#f:1345/>
اطلاعات ثبتی

 

شماره ثبت:832

شناسه ملی:14008581141

تاریخ ثبت:98/06/09

پست الکترونیک:khosravireza1994@gmail.com

شماره تماس:09167156856

آدرس: نورآباد دلفان- شهرک صنعتی علی میرزایی

افتخارات


عکس محصول<#f:1348/>
توضیحات

فرآوری نخود ممتاز شمال غرب لرستان و تبدیل آن به آرد نخود پخته ممتاز از طریق آزمون و خطا. باتوجه به تراریخته بودن نخود وارداتی و اصرار شرکت های تولید آرد نخود داخلی بر استفاده از نخود خارجی( آمریکا، روسیه ، ترکیه و کشورهای آفریقایی) به خاطر اختصاص گرفتن ارز یارانه ای صرفا جهت سود بالاتر، ایده تولید آرد نخود ایرانی آن هم با ترفند ( trick ) ارائه راهکار، جهت جبران فاصله قیمت نخود خام اولیه به مدت یکسال و نیم ، امتحان اثر گذاری و توجیح پذیری خود را پس داده است