نام شرکتتعاونی کشت و فرآوری گرین کشت دلفان
ایدهاهلی سازی دو گونه گیاه دارویی از خانواده گل گاو زبان
محل استقرارمرکز رشد دلفان
نام مدیر عاملمحمد همتی مراد آبادی/ زهرا احمدی
تصویر مدیرعامل
اطلاعات ثبتی

 

شماره ثبت:817

 شناسه ملی:14008263865

 تاریخ ثبت:1398/01/24

تلفن: 09167495592

پست الکترونیک:zahmadi294@yahoo.com

آدرس: مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دلفان             

افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول
توضیحات

امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا همچون شرق آسیا و اروپا گرایش شدیدی به جمع آوری و همچنین اهلی کردن و زارعت گیاهان دارویی به وجودآمده است. از دلایل عمده آن حفظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی گیاهی و همچنین افزایش درآمد کشاورزان و اشتغال زایی عنوان شده است. در کشور ما وجود رویشگاههای اندک، پراکنش محدود، تراکم بسیار کم، کاربرد بسیار زیاد و سنتی و نقشی که این گیاهان در اقتصاد خانوارهای روستایی دارد، باعث هجوم بی رویه و قطع غیر اصولی آنها شده است. بنابراین کشت زراعی و اهلی کردن گیاهان دارویی امری ضروری به نظر میرسد. برای نیل به این اهداف ابتدا باید خواهشها و نیازهای اکولوژیکی این گیاهان به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد و سپس اقدام به کشت زراعی و اهلی کردن گیاهان دارویی نمود