لوگوی شرکت<#f:2722/>
نام شرکتگرین صنعت دلفان
ایدهکولر آبی جدید
محل استقرارمرکز رشد دلفان
اطلاعات استقرار<#f:2723/>
نام مدیر عاملعلی عبدی عبدالهی
تصویر مدیرعامل
اطلاعات ثبتی

 

شماره ثبت:838

 شناسه ملی:14008716035

 تاریخ ثبت:1398/08/01

تلفن: 09161601230

پست الکترونیک:aliabdi283@gmail.com

آدرس:مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دلفان

افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول<#f:1348/>
توضیحات

نسل جدید گرچه ازمتریال و تجهیزات فعلی ساخته می شود ولی با بازطراحی و مکانیزم جدید بدون شک خروجی آن هوای خنکتر و دلپذیرتری ازنسل قبل است به همین دلیل هدف اصلی ایده بعد از انجام و طی مراحل قانونی ثبت و اخذ مدارک و گواهینامه های لازم ایجاداشتغال پایدار و بکارگیری هرچه بیشتر جوانان بومی شهرستان جهت تولید انبوه و با کسب پشتوانه قانونی درصدد ایجادبستری برای سرمایه گذاری درشرکتهای مشابه و هم راستا جهت بروزرسانی محصولات قبلی می باشد