لوگوی شرکت<#f:2722/>
نام شرکتارشیا بهداشت ایرانیان
ایدهاستفاده از ترکیبات طبیعی ارگانیک انرژی زا در کنار ترکیبات طبیعی ارگانیک لاغر کننده
محل استقرارمرکز رشد دلفان
اطلاعات استقرار<#f:2723/>
نام مدیر عاملدکتر جواد قاسمیان
تصویر مدیرعامل
اطلاعات ثبتی

شماره ثبت:35268

 شناسه ملی:10200432177

 تاریخ ثبت:1391/02/22

تلفن: 09165428431

پست الکترونیک:jvd.ghasemian@gmail.com

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی دانشکده دارو سازی

افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول<#f:1348/>
توضیحات

 

به خاطر وجود متابولیت های فعال گیاهی لاغرکننده، انرژی کسب شده در این فرآورده انرژی زا باعث افزایش وزن نمی گردد، همچنین وجود مواد اولیه ارگانیک این محصول می توان به عنوان اولین ترکیب انرژی زا ارگانیک مطرح نمود.