نام شرکتبهینه کود دلفان
ایدهجمع¬آوری و بسته بندی و انتقال کاه و کلش گندم در قالب برند دلفان کاه
محل استقرارمرکز رشد دلفان
نام مدیر عاملمحمود علی زنگیوند
تصویر مدیرعامل<#f:1345/>
اطلاعات ثبتیشماره ثبت 562
تاریخ ثبت: 25/1/94
سال تاسیس: 1394
شناسه ملی شرکت: 10980240872
تلفن: 09169807973
پست الکترونیک behine.delfan@gmail.com
آدرس: نورآباد دلفان-24 متری- جنب نانوایی عزیزی
افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول<#f:1348/>
توضیحات

چون شهرستان دلفان قطب تولید گندم و حبوبات است با هدف ایجاد اشتغال بالا و جلوگیری از هدر رفت ضایعات گندم و ایجاد درآمد عمومی برای کشاورزان و همچنین برآورده نمودن نیازهای منطقه ای و کشوری.در ضمن

هیچ گونه نمونه داخلی و یا خارجی وجود ندارد و این ایده(بسته بندی کاه مرغوب) برای اولین بار در ایران است.