لوگوی شرکت<#f:2722/>
نام شرکتفناوران افق گستر نوتریکا
ایدهنانو لوله های کربنی- نانو مواد
محل استقرارمرکز رشد دلفان
اطلاعات استقرار<#f:2723/>
نام مدیر عاملدکتر محمد رنجبر/ مهدی منتیان
تصویر مدیرعامل
اطلاعات ثبتی

شماره ثبت:516451

شناسه ملی:14007111270

تاریخ ثبت:1396/07/15

تلفن: 09165428431

پست الکترونیک:mahdi.m.hoseynabadi@gmail.com

افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول
توضیحات

برای تهیه دستگاه تولید نانولوله با روش قوس الکتریکی در محلول کلرید سدیم از دو میله گرافیتی خالص با قطر 11 میلیمتر به عنوان الکترود استفاده میشود.الکترود آند دارای طولی حدود 5.5 سانتیمتر است که در طول 4 سانتیمتر قطر آن به 4 میلیمتر می رسد. کاتد نیز طولی حدود 2.5 سانتیمتر دارد. درون آند سوراخی به قطر 2.5 میلیمتر ایجاد میشود تا مخلوط پودر گرافیت و کاتالیزور در داخل آن قرار گیرد. الکترودها درون ظرف شیشه ای محتوی مایع به صورت افقی و روبروی هم گذاشته میشوند. محیط مایع به خنک سازی محصول و کریستالیزه شدن ساختارها کمک میکند .برای تولید نانولوله، میان دو الکترود با استفاده از یک منبع برق، قوس الکتریکی برقرارمیشود. پس از برقراری قوس الکتریکی فاصله بین الکترودها تقریبا 1 سانتیمتر اندازه گیری میگردد. بعد از تخلیه قوس الکتریکی به مدت 60 ثانیه دو نوع محصول به صورت رسوب کرده بر روی کاتد و معلق در محلول جمع آوری میشود. محصولات معلق در محلول پس از رسوب در ته ظرف جمع آوری شده و برای پا کسازی محلول از کلرید سدیم چندین بار توسط آب مقطر شسته میشوند.قابلیت خنک سازی محلول کلرید سدیم نسبت به آب دییونیزه کاملا شناخته شده است. به عنوان نمونه حداکثر سرعت خنک ‌کنندگی محلول 11 درصد وزنی کلرید سدیم، 2670 درجه سانتیگراد بر ثانیه است، در حالی که برای آب دییونیزه 1340 درجه سانتیگراد بر ثانیه می باشد. این قابلیت به کریستالیزه شدن ساختارها نیز کمک می کند. همچنین تخلیه قوس الکتریکی در محلول کلرید سدیم به وضوح ارزان تر از نیتروژن مایع است. از طرف دیگر تخلیه قوس در محیط های نیتروژن مایع و آب دی یونیزه به دلیل عایق بودن این مواد نامنظم می باشد، اما محلول کلرید سدیم از رسانایی الکتریکی خوبی برخوردار است، به طوریکه قوس در محلول کلرید سدیم به روش فوق العاده ای پایدار است